Vertigo FESTIVAL

  • English (UK)Bulgaria (BG)
You are here: Home page Events Upcoming Events THE SPACE IN BETWEEN

THE SPACE IN BETWEEN

15.11.2016 |20:00 Социалната чайна, ул. „Преслав“ 53

THE SPACE IN BETWEEN

Екип: Искра Иванова, хореография и изпълнение

Светлозара Христова, артистичен сътрудник

Продължителност: 50 минути

THE SPACE IN BETWEEN е изцяло авторски танцов проект, реализиран и менажиран от хореографа Искра Иванова и културолога Светлозара Христова. Представлението е колаборативна творба, базирана на импровизация и интеракция с публиката. THE SPACE IN BETWEEN изследва темата за комуникацията помежду ни в контекста на съвременната консумативна епоха, заплашваща възприемането на човешкото същество основно през аспекта на телесността. Търсенията на творците в представлението са ориентирани към преоткриване на тялото като необозрим и тайнствен свят, като сложна свръхсетивна система, влизаща в разнообразни форми на съприкосновение със Света и с Другия.