Vertigo FESTIVAL

  • English (UK)Bulgaria (BG)
You are here: Home page Events Upcoming Events THE MISERABLE THING

THE MISERABLE THING

17.11.2016 | 19:00 - Държавен куклен театър – Варна, ул. „Драгоман” 4

THE MISERABLE THING

Холандия/Бразилия

По идея и в изпълнение на Антонио Мая и Фернандо Белфиоре

Режисьор Фернандо Белфиоре

Драматургични консултанти Катарина Бакацаки и Антонио Мая

Продължителност: 23 минути

За лица 18+

The Miserable Thingпредлага недовършени събития с намерението да предизвика въображението на публиката и да я (противо)постави в други възможни форми на ангажираност. Смени и силни сцени се редуват в изследване как тялото може да промени изведнъж цялото пространство с пренастройване на състоянието на ума чрез способността му за движение и времето. Деконструирайки линеарността и давайки му възможност за достъп до различни начини да се справи с възприятието и значението, пространството и времето.

Представлението показва механизма на взаимодействие на живите тела с живи тела; давайки значение и акцентирайки на идеята за пърформативност на тези тела.